گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • کلیه کلاس های رمضان نیا روز پنجشنبه تاریخ 95.09.25 تشکیل نمی شود. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه
یک شنبه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه
دو شنبه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده رياضي2 عمران
سه شنبه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده رياضي2عمران
چهار شنبه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه دفتر دانشكده علوم پايه رياضي2 متالوژوي
پنج شنبه آناليز پيشرفته رياضي آناليز پيشرفته رياضي رياضي1 عمران
جمعه