گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Oct 29 2018 2:07PM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه حضور حضور حضور حضور کلاس کلاس
یک شنبه حضور حضور حضور حضور حضور
دو شنبه حضور حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور حضور حضور حضور حضور
چهار شنبه حضور حضور حضور کلاس کلاس
پنج شنبه کلاس کلاس
جمعه