گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه مدارهاي منطقي آز شبكه هاي كامپيوتري
یک شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه شبكه هاي كامپيوتري شبكه هاي كامپيوتري
دو شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه مهندسي اينترنت مهندسي اينترنت
سه شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه شبكه هاي كامپيوتري امنيت اطلاعات
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه