گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Nov 3 2018 8:03AM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش
یک شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش
دو شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش کلاس کلاس کلاس
سه شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش کلاس کلاس کلاس
چهار شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش کلاس کلاس کلاس
پنج شنبه کلاس
جمعه