گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Oct 10 2019 4:56PM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه بزرگسالان و سالمندان 1 اصول و مهارت پرستاری اصول و مهارت پرستاری روش تحقیق بزرگسالان و سالمندان 1
یک شنبه کلاس حضور حضور حضور حضور
دو شنبه کلاس حضور حضور حضور کلاس
سه شنبه کلاس حضور کلاس حضور حضور
چهار شنبه حضور حضور حضور حضور حضور
پنج شنبه بزرگسالان و سالمندان 3 اصول مدیریت پرستاری روش تحقیق اصول و مدیریت پرستاری
جمعه