گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Nov 11 2021 9:15PM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
یک شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
دو شنبه طرح4 طرح4 طرح4 طرح4
سه شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
چهار شنبه طرح4 طرح4 طرح4 طرح4
پنج شنبه معماری معاصر معماری معاصر
جمعه