مهندس زینب علی یاس
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
دو شنبه كلاس كلاس حضور در گروه حضور در گروه
سه شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
چهار شنبه حضور در گروه كلاس كلاس كلاس
پنج شنبه
جمعه