گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مادر و کودک

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Feb 20 2017 11:36AM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه
سه شنبه دفتر گروه شورای امورشی دفتر گروه کلاس
چهار شنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه کلاس دفتر گروه
پنج شنبه کلاس کلاس کلاس کلاس
جمعه