گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - محيط زيست

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Oct 27 2019 5:55PM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه زبان پیش دانشگاهی زبان پیش دانشگاهی
دو شنبه زيست شناسي وشناخت حيوانات شكاري بوم شناسي مهره داران مباني مديريت حيات وحش زيست شناسي وشناخت حيوانات شكاري
سه شنبه
چهار شنبه زبان پیش دانشگاهی
پنج شنبه کارگاه مدیریت محیط زیست 2 کارگاه مدیریت محیط زیست 2
جمعه اصول مهندسی محیط زیست 1 مدیریت محیط زیست مدیریت محیط زیست